ISO certificaten

 

ISO 14001 
Het milieumanagementsysteem ISO 14001 richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via dit systeem besteden we binnen Lande Family structureel aandacht aan het milieu binnen onze bedrijfsprocessen.


ISO 9001
Lande Family heeft al vele jaren een managementsysteem waarin kwaliteit en milieu zijn geborgd. Dit systeem is geïntegreerd in de strategische doelstellingen van het bedrijf en voldoet aan de eisen van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001.